List 2

  • kurs dot. przeprowadzania okresowych i dodatkowych badań technicznych pojazdów
  • diagnostyka uszkodzeń silników spalinowych
  • kurs dot. sieci wymiany danych (CAN) w pojazdach samochodowych
  • procesy zużycia pojazdów, a bezpieczeństwo w ruchu drogowym
  • weryfikacja jakości i ocena napraw powypadkowych
  • badania i analizy techniczno-ekonomiczne pojazdów mechanicznych
  • analiza i rekonstrukcja zdarzeń: katastrof, wypadków i kolizji drogowych
  • uprawnienia Kapitana Jachtowego
  • uprawnienia Kapitana Motorowodnego
  • certyfikat radiooperatora krótkiego zasięgu