List 1

  • certyfikat uprawnień rzeczoznawcy samochodowego nr 374
  • certyfikat uprawnień rzeczoznawcy maszyn i urządzeń oraz środków tech. nr 374
  • Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie i Gdańsku
  • Biegły Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej upr. 26
  • Biegły Skarbowy nr 54 z zakresu techniki motoryzacyjnej, maszyn i urządzeń
  • dyplom Audatex (kalkulacja szkód)
  • kurs dot. pojazdów zabytkowych i kolekcjonerskich
  • kurs dot. technologii napraw elementów metalowych i z tworzyw sztucznych w pojazdach samochodowych
  • kurs dot. budowy, oceny stanu technicznego i wyceny wartości pojazdów ciężarowych - specjalnych
  • kurs dot. ocen technicznych i wycen wartości pojazdów ciężarowych i autobusów